Your language:

Marantec

Marantec is a well-known and reliable brand with years of experience in the field of door and gate drives.

Which transmitter(s) do I need?
Don't you know which transmitter you exactly need, or do you still have any doubts? Click here for a clear explanation!

 

Recently, panic has arisen in Belgium with owners of automated gates. A story has been published in the media stating that there has been a burglary with the help of unauthorized tapping of the signal from a hand-held transmitter. This signal was recorded by means of a 'scanner' (recording box) while the users served their garage door without any knowledge of this incident. Then the burglars came back later and would secretly have opened the gate with the copied signal.

For the users of Marantec operators, who have doubts about the safety of their system, we can tell you the following:

Systems that do not have a rolling code work (like the old Marantec Multi-bit)are sensitive to this form of abuse. Mind you, the chance that an illegal attempt succeeds is minimal, but never excluded. The moment you use it Marantec Bi-Linked system, a thief can no longer easily intercept the code because it rotates time and time again.

What does this mean for the existing drives?

Marantec Comfort 260
Marantec Comfort 260 ACCU
Marantec Comfort 270
Marantec Comfort 280
Marantec Comfort 360
Marantec Comfort 360
Marantec Comfort 380

Do you have a gate automation as mentioned above with a software version from (= equal or higher) than 'R10''?
(Remove the hood and left on the 'control box' is a white sticker with an R code)
You can then use Bi-Linked transmitters with the existing modular receiver, provided it is a Marantec Digital 921. A factory reset deletes all existing settings and channels, after which you have to reset everything. Then program the Bi-Linked transmitters & nbsp; like the Marantec Command 572 in the manner described in the manual..

Do you have an above gate drive with a software version older (= lower) than 'R10'?
Then you can switch off your existing hand transmitters by deleting the code from the memory (see the manual of the drive). You can then purchase an unversal or plug-in receiver that is suitable for Bi-Linked transmitters. This receiver (Maranterc Command 993) connects to the pushbutton connection (contact 1 & amp; 2) Then you have to program the new hand transmitters, such as the Marantec Digital 572, on the drive again.

Do you have a Comfort 220, 250 of 252?
If you have an older drive such as the Comfort 220.2, 250.2 or 252.2, with a modular antenna in it, then this antenna can be replaced for a Marantec Digital 991 868MHz Bi-Linked antenna. This is suitable for functioning with the most secure Bi-Linked (hand) transmitters.
 

Categories & filters
41 Items
41 Items

 

In België is onlangs paniek ontstaan bij eigenaren van geautomatiseerde poorten. In de media is een verhaal gepubliceerd waarin gesteld is dat er een inbraak is geweest met behulp van het onrechtmatig afluisteren van het signaal van een handzender. Dit signaal is middels een 'scanner' (opname kastje) opgenomen terwijl de gebruikers zonder enige kennis van dit voorval, hun garagepoort bedienden. Vervolgens zijn de inbrekers later terug gekomen en zouden met het gekopieerde signaal stiekem de poort geopend hebben.

Voor de gebruikers van Marantec aandrijvingen, welke twijfels hebben aan de veiligheid van hun systeem, kunnen we U het volgende mededelen:

Systemen welke niet met een rolling code werken (zoals het oudere Marantec Multi-bit) zijn gevoelig voor deze vorm van misbruik. Let wel, de kans dat een illegale poging lukt, is minimaal, maar echter nooit uitgesloten. Op het moment dat u gebruik maakt van het Marantec Bi-Linked systeem, kan een dief niet meer eenvoudig de code onderscheppen doordat deze keer op keer rouleerd.

Wat betekend dit voor de bestaande aandrijvingen?

Marantec Comfort 260
Marantec Comfort 260 ACCU
Marantec Comfort 270
Marantec Comfort 280
Marantec Comfort 360
Marantec Comfort 360
Marantec Comfort 380

Heeft U een bovenstaande poortautomatisatie met een softwareversie vanaf (= gelijk of hoger) dan 'R10'?
(Kap verwijderen en links op de 'controlbox' zit een witte sticker met een R-code)
U kunt dan met de bestaande modulaire ontvanger, mits het een Marantec Digital 921 betreft, gebruik maken van Bi-Linked zenders. Een fabrieksreset wist alle bestaande instellingen en zenders waarna u vervolgens alles weer moet instellen. Programmeer dan de Bi-Linked zenders zoals de Marantec Command 572 op de manier omschreven in de handleiding.

Heeft U een bovenstaande poortaandrijving met een softwareversie ouder (= lager) dan 'R10'?
Dan kunt uw bestaande handzenders uitschakelen door de code uit het geheugen te wissen (zie de handleiding van de aandrijving). Vervolgens kunt U een unversele- of tussenstekker-ontvanger aanschaffen welke geschikt is voor Bi-Linked zenders. Deze ontvanger (Maranterc Command 993) sluit u aan op de drukknop-aansluiting (contact 1 & 2) Daarna moet U de nieuwe handzenders zoals de Marantec Digital 572, weer programmeren op de aandrijving.

Heeft U een Comfort 220, 250 of 252?
Heeft U een oudere aandrijving zoals de Comfort 220.2, 250.2 of 252.2, met daarin een modulaire antenne, dan is deze antenne te vervangen voor een Marantec Digital 992 868MHz Bi-Linked antenne. Deze is wel geschikt om met de meest veilige Bi-Linked (hand)zenders te functioneren.