Uw taal:

Ruilen of retourneren

Retourafspraken Parkeeraparatuur.nl
Orders (en bestellingen) kunnen alleen binnen 14 dagen na ontvangst van de order herroepen worden. (Geldt niet voor B2B transacties.) Indien op een product of verpakking een garantiezegel is aangebracht en deze zegel is verbroken of verwijdert, kan het product niet meer voor garantie of herroeping geretourneerd worden.

Wat te doen bij ruilen & retourneren?
Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan het vervaardigen en behandelen van onze artikelen, kan het voorkomen dat de maat, de kleur of iets anders niet juist is. Of dat u om een andere reden niet tevreden bent. Daarvoor heeft Parkeerapparatuur.nl een RMA-procedure (Retourneren Met Authorisatie). De aanvraag voor deze procedure moet binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen opgestart worden. Na deze termijn is het niet meer mogelijk hiervan gebruik te maken.

Retourprocedure
Alvorens u uw producten retour stuurt dient u contact op te nemen met onze klantenservice.
Deze zullen u verder begeleiden hoe de retourprocedure eruit ziet.

Verzending van retourgoederen
• U dient contact op te nemen met onze klantenservice om aanspraak te maken op een retourverzoek.
• Indien u digitale aanvraag is verstuurd, wordt deze in behandeling genomen.
• Na goedkeuring van uw RMA verzoek, dienen de desbetreffende producten retour gezonden te worden.
Wat hierbij belangrijk is:
        • De retourartikelen dienen volledig met alle toebehoren, onbeschadigd, ongebruikt, onbeschreven en onbeplakt, met de garantiezegels nog intact en in originele, onbeschreven en onbeplakte verpakkingen te worden teruggestuurd.
        • Print het RMA formulier uit en voeg de door u ondertekende versie toe aan het pakket.
        • Verpak de retourgoederen in een stevige overdoos, niet in een simpele envelop, om beschadiging tijdens transport tegen te gaan. Schade en verlies tijdens retourzending is voor risico van de retourzender.
        • De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar ons magazijn toegestuurd te worden.
        • Het pakket dient terug gestuurd te worden naar Bittuning BV, ter attentie van het RMA nummer, dat u terug kunt vinden op het RMA formulier.
• De bestelling dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na toekennen van het RMA-nummer, ontvangen te zijn door onze RMA-afdeling.
• De consument draagt het risico voor de retourzending, bewaar daarom altijd het verzendbewijs.

Zodra wij het pakket van u in goede staat en volgens bovenstaande procedure ontvangen hebben, zullen wij er zorg voor dragen dat de retourzending zo spoedig mogelijk verwerkt wordt. Bij afwijking van bovenstaande procedure is het voor eigen risico van de verzender of de zending überhaupt in behandeling kan worden genomen. Als u, ondanks al onze inspanningen, toch een klacht of een vraag heeft, kunt u contact opnemen via info@parkeerapparatuur.nl